На овој радионици полазници ће научити како да боље разумеју сопствени начин функционисања и пронађу систем рада који највише одговара њиховом темпераменту, навикама и стилу живота. Такође ћемо се осврнути и на неколико најчешћих узрока у недостатку покретачке стране и дисциплине, а затим и помоћи студентима да идентификују уверења која иза њих стоје. Полазници ће имати прилику да науче шта је прокрастинација тј. одлагање обавезе, али ћемо им и указати на конкретне стратегије у превазилажењу исте. Поред тога студентима ће бити представљени различити бесплатни извори помоћи за широк спектар потешкоћа у функционисању којима се могу обратити изван радионице.

психолошкиња Јана Икодиновић и психолошкиња Елена Николић

 

Ha овој радионици полазници ће научити да како постоји ширина у решавању проблема, такође постоји и у настајању. Причаћемо о контра-вештинама, механизмима одбране, кризама у развоју и изазовима у одрастању са којима се сусрећу сви млади. Иако живимо у савременом свету који се убрзано мења, не можемо очекивати инстант решавање проблема. На овим изазовима треба радити, те само прилажење, анализа и слушање студената који имају застоје или кризе у студирању може бити од велике користи.

психолошкиња/ психотерапеуткиња Ана Филип Николић