ПОНЕДЕЉАК
25.09.

УТОРАК
26.09.

СРЕДА
27.09.

ЧЕТВРТАК
28.09.

ПЕТАК
29.09.

13:30 – 14:30
Упознавање Правног факултета
(амф. III)*

14:00 – 15:30
Учење у недискриминаторном окружењу
(амф. IX)

13:30 – 14:30
Значај и могућности за неформално учење
(амф. II)

12:00 – 13:00
Примењене технике правилног учења
(амф. V)

 

15:00 – 16:00
Упознавање Правног факултета
(амф. III)*

14:30 – 15:00
Сајам студентских организација
(испред амф. II)

 13:30 – 14:30
Основи професионалне комуникације
(амф. III)

16:00 – 17:00
Академско поштење и студентска етика
(амф. I)

17:00 – 18:00
Како се припремити за испит?
(амф. V)

15:30 – 17:00
Технике правилног учења
(амф. V)

17:30 – 18:30
Мотивациони говор – како успети и како не
одустати?

(амф. I)

* Студенти са парним бројем индекса долазе у први термин, а са непарним у други