Правни факултет пружа пуно могућности за неформално образовање односно стицање нових знања и вештина које имају велики значај за ваш каријерни развој: организујемо такмичења у симулацији суђења из различитих области права (како на домаћем, тако и на међународном нивоу), награђујемо ваше најбоље радове, објављујемо их у зборницима студентских радова, подстичемо вас да се пријавите на такмичење из беседништва и нудимо вам и разне прилике за усавршавање у иностранству. Представићемо вам какве све могућности постоје и ван факултета и колико је важно стицање ових тзв. меких вештина, пре свега због подизања квалитета студија и отварања пословних прилика након студија. С тим у вези, у склопу радионице ће вам бити предочен значај учења страних језика, дигиталног описмењавања и осталих вештина које су вам преко потребне када закорачите у свет праксе. Коначно упознаћемо вас са вашим основним студентским правима и дужностима. Посебан нагласак биће на представљању надлежности, рада и организације Студентског парламента као представничког тела свих студената преко којег они остварују, штите и унапређују своја права и интересе, али и на представљању свих регистрованих студентских организација које делују на Правном факултету.

Трајање радионице: 1h

Руководиоци радионице

МА Стефан Јовановић МА Алекса Шкундрић